1)     Akutte patienter undersøges enten samme dag eller dagen efter henvisningen

2)     For alle andre patienter er ventetiden 1-2 uger, se www.sundhed.dk

03.3.2024/ MLS

Version 4

Patientvejledningen opdateres min. hvert år i januar måned.