Print Friendly, PDF & Email

Navlebrok

Ved et navlebrok trænger bughinden og en del af tarmen sig ud gennem bugvæggen ved navlen. I de fleste tilfælde giver et lille brok kun få gener, mens et større brok kan give ubehag og smerter, især ved hoste og fysisk arbejde. Som regel er det muligt at trykke et mindre brok på plads, men med tiden vil de fleste brok vokse, og kan så evt. ikke længere trykkes på plads.

Risikoen ved et brok er, at en mindre del af tarmen kan afklemmes i en snæver brokkanal, således at der opstår et indeklemt brok og stop i tarmen (tarmslyng). Dette er en sjælden, men alvorlig tilstand, som kræver akut operation.

Før operationen

Operationen foregår i lokal bedøvelse suppleret med intravenøs indgift af noget afslappende (Dormicum) og smertestillende (Rapifen). De skal ikke møde fastende på operationsdagen.

Operation

Ved operationen lægges et snit ved brokket. Indholdet i brokket frigøres og skubbes tilbage i bughulen. Herefter foretages ny og ekstra solid sammensyning af lagene i bugvæggen, således at brokkanalen er lukket.

Inden De går hjem, vil speciallægen fortælle Dem om sygemelding, som skal ske gennem egen læge og evt. særlige forhold.

Smerter

Det anbefales at tage 1 g paracetamol (Panodil) 3-4 gange i døgnet de første dage, som eventuelt kan suppleres med Ibuprofen 400mg x 3. Denne medicin skal De selv sørge for at have hjemme.

Det er vigtigt, at De tager de anbefalede smertestillende tabletter, således at De kan bevæge Dem hurtigst muligt. De tilbudte tabletter er uden væsentlige bivirkninger inden for den uges tid, hvor de eventuelt har behov for smertestillende midler.

De kan spise almindelig kost og behøver ikke at tage afføringsmidler. Skulle afføringen være træg anbefales HUSK (håndkøb på apoteket) og rigelig væske.

Trådene i huden skal fjernes 7 dage efter operationen.

De første 2 uger efter operationen må De ikke løfte mere end 5-8 kg (fyldt bærepose) i hver arm. De må gerne begynde at cykle og løbe efter én uge, men hård fysisk anstrengelse bør de vente med i mindst 4 uger.

Såfremt De har fysisk lettere arbejde (fx kontorarbejde eller lignende), kan De genoptage arbejdet 1 uge efter operationen. Har De hårdt legemligt arbejde (fx jord/beton-, fragt-, eller flyttearbejde), bør De være sygemeldt i 4 uger.

Yderligere sygemelding vil ikke bedre helingsmulighederne, medmindre særlige forhold omkring operationen gør sig gældende.

Komplikationer

Hos nogle få patienter (færre end 5%) opstår en blodansamling eller en byld i såret, som kan nødvendiggøre, at der igen må åbnes og renses. I så fald vil det ofte kunne lade sig gøre at sy såret sammen i lokalbedøvelse ca. 4 dage efter udtømningen.

Skulle der inden for de første syv døgn opstå feber/tiltagende smerter, bedes De kontakte speciallæge Jan Struckmann på telefon 40 74 12 12 eller ringe 1813.

06.04.2022/JAS

Version 4