Print Friendly, PDF & Email

Lyskebrok

Ved et lyskebrok trænger bughinden og en del af tarmen sig ud gennem et svagt sted i bugvæggen. Brokket kan hos begge køn vise sig i lysken eller øverst på låret, hos mænd desuden i pungen og hos kvinder i skamlæben.

Nogle lyskebrok giver så godt som ingen gener. Ofte vil der dog være ubehag og smerter, især ved hoste og fysisk arbejde. Som regel er det muligt at trykke et mindre brok på plads, men med tiden vil de fleste brok vokse og kan så evt. ikke længere trykkes på plads.

Risikoen ved et brok er, at en mindre del af tarmen kan afklemmes i en snæver brokkanal, således at der opstår et indeklemt brok med stop i tarmen (tarmslyng) og nedsat blodforsyning. Dette er en sjælden, men alvorlig tilstand, som kræver akut operation.

Før operationen

Operationen foregår i lokal bedøvelse suppleret med intravenøs indgift af noget afslappende (Dormicum) og smertestillende (Rapifen). De skal ikke møde fastende på operationsdagen.

Operation

Ved operationen lægges et snit i lysken. Indholdet i brokket skubbes tilbage i bughulen. Herefter lukkes brokåbningen i bugvæggen ved isyning af et lille kunststofnet, således at brokkanalen er lukket.

Inden De går hjem, vil lægen fortælle Dem om sygemelding og evt. særlige forhold.

Smerter

Det anbefales at tage 1 g paracetamol (Panodil) 3-4 gange i døgnet suppleret med Ibuprofen 400mg x 3 i de første dage. Denne medicin skal De selv sørge for at have hjemme.

Det er vigtigt, at De tager de anbefalede smertestillende tabletter, således at De kan bevæge Dem hurtigst muligt. De tilbudte tabletter er uden væsentlige bivirkninger inden for den uges tid, hvor de eventuelt har behov for smertestillende midler.

De kan spise almindelig kost og behøver ikke tage afføringsmidler. De skal undlade at løfte tunge genstande (over 10 kg) i 14 dage, hvorimod sædvanligt arbejde ofte vil kunne genoptages i løbet af få dage, afhængig af arbejdets karakter.  Skulle afføringen være træg, anbefales HUSK (håndkøb på apoteket) og rigelig væske.

Forbindingen bør fjernes dagen efter operationen, hvorefter De kan bruse bade som sædvanligt, hvorimod karbade, svømmehal og havbade frarådes til efter trådene er fjernet. Trådene i huden fjernes hos egen læge 10 dage efter operationen.

I ca. 30% af tilfældene er der i en periode moderate smerter efter operationen. Smerterne er typisk mest udtalte svarende til selve såret, men kan stråle ned i pung eller forside af lår.

Komplikationer

Hos få patienter kan der opstå en blodansamling i såret, som viser sig som en blålig misfarvning af operationsområdet og hos mænd kan denne misfarvning trænge ned i pungen. Ansamlingen svinder oftest af sig selv.

Brokket kan gendannes (færre end 5%) på længere sigt og kan i så fald opereres på ny.

Alle operationer har en risiko for infektion – også brokoperationer. I litteraturen angives dette til at være ca. 3-5% ved brokoperationer. Infektion ved en brokoperation er særlig uheldig pga det indsyede net som er et fremmedlegeme for kroppen. I yderste konsekvens kan det indebære at nettet må fjernes igen. Vi gør derfor alt hvad vi kan for at undgå infektion.

Struckmann´s Klinik gør meget ud af at overholde alle sterilitets principper. Over de sidste 16 år er vores infektionsrate for brokoperationer således kun 0.5%.

Skulle der inden for de første syv døgn opstå tegn på infektion i såret (rødme, hævelse, ømhed og feber), bør De søge læge.

Ved høj feber og smerter bedes De kontakte speciallæge Jan Struckmann på akut telefonen 40 74 12 12 eller ringe 1813.

 

01.02.2023/JAS

Version 4

 

Patientinformationen revideres min. hvert år i Januar måned.