Print Friendly, PDF & Email

Hæmorroider med elastikbehandling

Hæmorroider er forandringer i de vaskulære puder der findes i tarmåbningen, og som under normale omstændigheder bidrager til kontinensen. Ved løsrivelse af disse vaskulære puder kan der opstå blødning og smerter. Forstoppelse provokerer hæmorroider, men langvarig diarré kan også forårsage hæmorroider. I de lettere tilfælde sidder hæmorroiderne overvejende inden for tarm-åbningen, og behandlingen kan foregå ambulant uden bedøvelse ved elastikbehandling. Kun i de svære tilfælde bliver operation i lokal bedøvelse nødvendig.

Behandling

Princippet i behandlingen af disse lette tilfælde er, at man med en elastik afsnører hæmorroiden, så den “visner” og falder af. Lægen indfører en lille tragt i tarmåbningen og med en sugeskål isoleres hæmorroiden hvorefter der skubbes en udspændt elastik ned over hæmorroi­den, der herved afsnøres. Hæmorroiden “visner” og afstødes i løbet af ca. en uge.

Det kan ikke altid undgås, at lidt af huden kommer under elastikken, hvilket giver smerter, men som oftest hurtigt aftager. Nogle patienter føler sig lidt utilpas lige efter behandlingen. De bør derfor arrangere at det er muligt at få kontakt til familie eller venner i det første døgn.

Efter behandlingen

De første dage efter behandlingen kan der være lidt blødning ved afføringen. De kan beskytte tøjet med en ble eller lignende. Der er ingen grund til at ændre hverken spise- eller afføringsvaner. De må tørre Dem på sædvanlig måde efter af­føring og gerne bruge telefonbruser eller bidét.

Inden De går hjem, vil De modtage skriftlig og mundtlig information af sygeplejersken om efterforløbet.

Smerter

Hvis der kommer smerter, vil 1 g paracetamol (Panodil) som regel være til­strækkeligt.

De kan spise almindelig kost. Afføringen bør reguleres med f. eks. HUSK (håndkøb på apoteket) og rigelig væske.

Efter ca. 4 uger skal De til kontrol i klinikken, hvor der foretages en kontrol undersøgelse af endetarmen oftest i form af en sigmoideoskopi hvor de nederste 60 cm af tarmen efterses. Dette er dels  for at udelukke anden årsag til symptomerne ( som f. eks polypper, tumorer eller inflammation) og dels for at kontrollere elastikbehandlingens effekt på hæmorroiderne.

Komplikationer

I sjældne tilfælde kan elastikken glide af for tidligt, hvorved der eventuelt kan opstå blødning, som er større end en sædvanlig hæmorroideblødning. Ved betydende blødning bør De derfor for en sikkerheds skyld henvende Dem hos 1813 mhp. vurdering af tilstanden.

Skulle der inden for de første døgn opstå feber/tiltagende smerter og vandladningsbesvær, bør De også kontakte speciallæge Jan Struckmann på telefon 40 74 12 12 eller ringe 1813.

 

01.2.2023/JAS

Version 4

 

Patientinformationen opdateres min. hvert år i Januar måned.