Print Friendly, PDF & Email

Vejledning for patienter med åreknuder og karsprængninger

 

Introduktion

Åreknuder er udvidede og slyngede blodårer (vener) på benene. De er som regel forårsaget af utætte veneklapper (en slags ventiler), som normalt skal sikre, at blodet kun kan løbe op mod hjertet.

Når veneklapperne ikke slutter helt tæt, kan blodet imidlertid løbe tilbage i benet i stedet for, som normalt op mod hjertet. Herved opstår der et øget tryk inden i blodårerne under huden. Efterhånden fører det øgede tryk til, at blodårerne udvides, og de bliver slyngede og begynder at bule ud. Samtidig kan også de helt små blodårer i huden blive udvidede, hvorved der kan komme tynde karsprængninger, der ser ud som mørkerød eller lilla misfarvning af huden. Dette ses i særlig grad ved anklerne.

Symptomer ved åreknuder

Åreknuder mærkes mest, når man et oprejst, og ofte kun når man har stået op eller gået i længere tid. De kan f.eks. føles spændte og kan blive ømme ved berøring. Det er typisk, at ubehaget forsvinder, når man lægger sig eller sidder med benene løftet på en skammel eller lignende. Af og til kan der komme årebetændelse i åreknuderne, hvilket kan være meget ubehageligt, selvom det ikke er direkte farligt.

Der kan også komme væskeansamling omkring anklerne, specielt hen imod aften og når det er varmt.

Hvis der kommer hul på en åreknude, kan det bløde kraftigt, men det holder i reglen hurtigt op, hvis man holder benet højere end resten af kroppen i nogle minutter og trykker med finger på det blødende sted.

Mange mennesker med åreknuder klager over træthed i benene eller læg kramper, specielt om natten. En del patienter med åreknuder udvikler desuden eksem eller kløe ved anklerne. Dette kan efterhånden udvikle sig til skinnebenssår, som kan være svære at få til at hele, med mindre åreknuderne bliver fjernet ved en operation.

Hvorfor behandle åreknuderne

Åreknuder giver ikke gener i alle tilfælde, og hvis man ikke har nogen problemer med dem, er behandling ikke påkrævet.

Åreknuder forsvinder imidlertid ikke af sig selv. I stedet har de en tendens til at blive værre. Tidlig behandling kan forhindre dette og samtidig forebygge, at der kommer komplikationer til åreknuderne.

Behandling af åreknuder kan desuden være ønskværdig eller nødvendig af flere forskellige grunde:

Symptomerne kan være ubehagelige.

Åreknuderne kan være kosmetisk skæmmende

Der kan være komplikationer som f.eks. eksem omkring anklerne med eller uden egentlig skinnebenssår, årebetændelse eller blødning fra en åreknude.

Undersøgelser

For at kunne foretage en korrekt og individuel behandling af åreknuderne er det nødvendigt at have et indgående kendskab til blodårernes anatomi og at kunne identificere de steder, hvor veneklapperne er defekte.

Den kliniske undersøgelse bør derfor suppleres med en såkaldt Duplexscanning som er en anatomisk og funktionel undersøgelse, hvor man med ultralyd kan se, hvordan de forskellige blodårer forløber. Samtidig kan man se, hvilken vej blodet strømmer i dem og se, om blodet løber den forkerte vej.

Typer af operationer

Det er væsentlig at fremhæve, at behandlingen af åreknuder skal tilpasses behovet hos den enkelte.

Hvis man spiser fiskeolie eller er i anden blodfortyndende behandling, kan man bare fortsætte med dette i forbindelse med operationsforløbet.

Operationen foregår som regel i lokalbedøvelse. Operationen indledes med, at årene på benet optegnes med en speedmarker, således at lokalbedøvelsen kan anbringes præcist. Det er derfor vigtigt at benet ikke er påført creme, da farvestoffet da ikke vil sidde fast efter afvaskning med sprit.

Mød derfor op til operationen i løstsiddende tøj, hvor en afsmitning med f.eks. blod ikke betyder noget.

Behåringen på benene skal fjernes nogle dage før operationen, så det bliver nemmere at se og fjerne åreknuderne.

Vi indleder evt. med at  give noget sløvende, afslappende og smertestillende  medicin i en blodåre på hånden. Dette afhjælper de gener, der er ved anlæggelsen af lokalbedøvelsen, som kan svie og gøre ondt i få sekunder. Det eneste, der er bevaret efter bedøvelsen, er berøringssansen, som ikke kan fjernes med lokalbedøvelse.

Ved ultralydsundersøgelsen finder vi sammen den bedste behandlingsmetode med de nyere laser- og skumbehandlinger.

Laserbehandling:

  • et laserkateter føres ind i åren, der skal behandles. Der bedøves ultralydsvejledt omkring åren med en nål. Laserkatetret trækkes herefter smertefrit og langsomt ud af åren, der herved lukkes.

Skumbehandling:

  • opskummet lægemiddel Aethoxysclerol indsprøjtes  via en lille nål og ultralydsvejledt ind i åren, der skal behandles.

Fjernelse af overfladiske åreknuder:

  • De nævnte indgreb inkluderer “kosmetisk fjernelse” af selve åreknuderne, efter at disse er tegnet op inden operationen. Åreknuderne trækkes ud i små stykker gennem 1-2 mm lange snit. Disse snit er så små, at de ikke behøver at blive syet efterfølgende.

Mange spekulerer over, hvorvidt det er skadeligt for benenes kredsløb, at der fjernes blodårer i forbindelse med operation for åreknuder. Det er imidlertid ikke tilfældet, fordi der altid efterlades et tæt net af blodårer under huden. Samtidig bidrager blodårer, som er udvidede og har defekte klapper kun i mindre grad til kredsløbet. Det kan derfor ligefrem forbedre hudens gennemblødning at fjerne “defekte” blodårer.

Efter behandling

Efter operationen anlægges én elastisk bandage fra foden og op til lysken. Det er for at mindske den hævelse og eventuelle efterblødning, der kan komme. Bandagen fjernes dagen efter operationen-helst efter 24 timer. Det er ikke tilladt selv at køre bil hjem efter operationen, hvis du har fået afslappende medicin i en armvene undervejs- få hellere afhentning privat, med taxa eller Falck eller benyt offentlige transport midler.

De bør ikke være alene de første timer efter udskrivelsen.

I almindelighed er der ikke mange smerter efter operationen, men det ubehag der måtte være, kan som regel behandles med Panodil (PAMOL) 1 g x 3, gerne i kombination med Ipren 200-600 mg x 3.

Dagen efter operationen bør man blive hjemme og slappe af. Det anbefales at røre sig ind imellem, men i siddende stilling holde benene eleveret til vandret eller derover.

De fleste vil kunne regne med at genoptage normale aktiviteter inklusiv fysisk træning i løbet af én uge. Du må ikke gå i svømmehal/karbad, før sårene er fuldstændig lukkede -sædvanligvis efter 7-10 dage.

Der vil være en tendens til hævede ankler i en periode på nogle uger efter operationen. Det er også helt normalt, at der i den første måned vil være blå mærker og hårde, ømme buler (størknede åreknuder) under huden. De ømme hårde buler bliver ofte mistolket som infektion eller behandlingskrævende blodpropper af andre læger, hvilket ikke er tilfældet. Er en åre laser (varme)behandlet, vil den blive som en hård, øm streng inde i benet (beskrevet som en elastik, der bliver for kort). Kontakt os, hvis du er i tvivl. Selve arrene er synlige i op til 6 måneder efter operationen. Hvis De skal i solen, er det godt at beskytte arrene med højeste solfaktor de første tre måneder.

Komplikationer til operationen

Betydende komplikationer til operation for åreknuder er generelt meget sjældne.

Der er en risiko for, at generne ikke forsvinder – selv efter en korrekt udført åreknudeoperation.

Der vil hos de fleste komme overfladiske, store eller små blodansamlinger (blå mærker), som ikke kræver behandling.

Påvirkning af de små følenerver i huden kan i sjældne tilfælde forekomme og specielt, hvis blodåren på låret er trukket ud. Det giver dog yderst sjældent betydende gener. I meget sjældne tilfælde kan der dog optræde smertende nervepåvirkning, som kan være invaliderende.

Der er IKKE syet i huden. Ser det alligevel ud som om, der stikker en lille tråd ud af huden, kan De klippe dette af i hudniveau med en ren saks. Træk IKKE i den trådlignende struktur, da det ellers kan begynde at bløde lidt igen.

I nogle tilfælde kan der komme lokaliseret årebetændelse i små stykker blodåre, som er efterladt. Det kan behandles med almindelige smertestillende tabletter og Hirudoid salve, men det går i reglen hurtigt over af sig selv.

Skulle der komme blødning efter operationen, skal De lægge Dem ned med benet løftet i vejret, trykke hårdt med fingrene på blødningsstedet udenpå plasteret i et par minutter – så stopper blødningen altid.

Sårinfektion er sjælden, men kan forekomme hos  ca. 1% og kan da nødvendiggøre oprensning af såret.

Hvis der er større blødning end beskrevet her, eller hvis der optræder tegn på infektion i sårene indenfor de første 7 dage (rødme, hævelse, ømhed og feber) skal De ringe på akut telefonen til Marie-Louise på 51259039 eller ringe 1813.

Behandlingsresultater

Det er ikke altid muligt at fjerne samtlige åreknuder, men resultaterne er alligevel tilfredsstillende på længere sigt i omkring 90% af tilfældene. Hvis der tidligere har været foretaget operation eller indsprøjtningsbehandling, er det ofte vanskeligt at opnå helt tilfredsstillende resultater, men der opnås altid bedring. Det samme gælder, hvis der har været komplikationer i form af årebetændelse.

NB!  I HENHOLD TIL OVERENSKOMSTEN MED SYGESIKRINGEN KOSTER DET 500 KR.  AT

UDEBLIVE FRA PLANLAGT OPERATION, MEDMINDRE DER MELDES AFBUD SENEST KL. 12 DAGEN FØR.

Karsprængninger

Karsprængninger forekommer hos 80% af befolkningen og hyppigere hos kvinder end hos mænd.

De er lokaliseret meget overfladisk i huden og kan sjældent føles udefra.

Hormonelle forhold spiller en rolle for udviklingen, og 70% af alle gravide kvinder udvikler karsprængninger, hvoraf de fleste dog forsvinder efter fødslen.

Årsagen til fremkomst af karsprængninger kan være slag eller stød, og de kan opstå omkring ar efter for eksempel åreknudeoperationer. I de fleste tilfælde kan man dog ikke påvise nogen egentlig årsag.

Karsprængninger kan være årsag til smerter, men i almindelighed giver de kun anledning til kosmetiske gener.

Patienten skal ses af en læge, således at en behandlingskrævende årsag til karsprængningerne kan udelukkes eller elimineres. For eksempel er det hensigtsmæssigt først at fjerne eventuelle åreknuder, og hos patienter med tidligere dyb årebetændelse må udsigten til et godt behandlingsresultat vurderes.

Behandling

Den mest hensigtsmæssige behandling er mikroskleroterapi, hvor man med en meget tynd, næsten usynlig kanyle indsprøjter en væske, som får karsprængningerne til at forsvinde. Der benyttes meget små mængder væske og en svag koncentration, hvorfor behandlingen generelt er ufarlig.

Efter behandlingen behøver man ikke forbinding, men kan med fordel anvende en støttestrømpe.

Hver behandlingsseance varer 20-30 minutter, og indebærer et variabelt antal indsprøjtninger.

Antallet af indsprøjtninger og antallet af behandlinger afhænger af, hvor udbredt karsprængningerne er. I nogle tilfælde har patienten kun få generende sprængninger og en enkelt behandling er tilstrækkelig. I andre tilfælde er flere behandlinger nødvendige for at opnå et tilfredsstillende resultat.

Principielt kan behandlingen gentages, så hyppigt patienten ønsker det.

Injektionsbehandlingen udføres af Marie-Louise selv, speciallæge i karkirurgi. Første konsultation er gratis efter henvisning, mens selve behandlingen er for egen regning.

Resultater

Behandlingen medfører i langt de fleste tilfælde tilfredsstillende resultater, men hindrer ikke udviklingen af nye karsprængninger. Med mindre der foreligger åreknuder eller patienter lider af følger efter tidligere dyb årebetændelse er risikoen for nye karsprængninger dog lille.

Såvel før som efter behandlingen kan man i tvivlstilfælde kontakte operatøren på tlf: 51259039.

 

Patientinformationen opdateres i Januar måned hvert år eller oftere ved behov.

 

01.03.2024

Version 6

Marie-Louise Moes Struckmann (tidl. Grønholdt)

Speciallæge dr. med., phd.